Reklamy i szyldy na Twojej posesji – co mówią o tym przepisy?

Reklamy i szyldy na Twojej posesji – co mówią o tym przepisy?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w rządowym serwisie informacyjnym dla przedsiębiorców osoby prowadzące firmę mają prawo reklamować się w dowolny sposób. Powinny przy tym stosować się zarówno do przepisów ogólnokrajowych – ustaw i rozporządzeń, jak i lokalnych – przyjętych przez samorządy. Dowiedz się, jak w tym kontekście są traktowane reklamy i szyldy na Twojej posesji!

Ustawa o ruchu drogowym a reklama – co nią jest?

Zgodnie z zapisami ustawy o ruchu drogowym za reklamę uważa się obiekty umieszczone w polu widzenia użytkownika, takie jak tablice reklamowe, urządzenia reklamowe czy każdy inny nośnik informacji wizualnej wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, który nie jest znakiem drogowym czy informacyjnym.

Jakie reklamy i szyldy nie mogą być umieszczane na posesji?

Warto wiedzieć, które reklamy i szyldy nie mogą być umieszczane na działce. Zgodnie z ustawą radiofonii i telewizji zakaz dotyczy promocji wyrobów tytoniowych, a także rekwizytów służących do palenia czy imitujących wyroby o tej charakterystyce. Zaliczają się do tego również symbole związane z używaniem tytoniu.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości na terenie Polski reklama i promocja napojów alkoholowych jest zabroniona. Odstępstwem od tego zapisu jest piwo, którego reklama jest dozwolona pod pewnymi warunkami, są one opisane w art. 13 ustawy.

Do produktów, których nie można reklamować, zaliczają się także usługi medyczne, które są świadczone wyłącznie na podstawie skierowania lekarza, artykuły lecznicze, a także hazard (m.in. gry cylindryczne, kości, zakłady wzajemne, automaty).

Reklama na posesji – warunki

Banery i szyldy promocyjne są umieszczane najczęściej na działkach znajdujących się w pobliżu pasa drogowego. Żeby móc je postawić, niezbędna jest zgoda zarządcy drogi. Organ wydaje ją po rozpatrzeniu wniosku petenta – najczęściej inwestora lub posiadacza działki.

Aby umieścić obiekt reklamowy w pasie drogowym, trzeba zgłosić to również odpowiedniemu organowi architektoniczno-budowlanemu. Można to zrobić dopiero po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. Natomiast podświetlane reklamy poza obszarem zabudowanym wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Warto nadmienić, że za reklamę uznaje się również oklejony samochód pozostawiony na dłuższy czas w pasie drogowym. W takim przypadku konieczne jest wystąpienie o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Można to zrobić podczas wizyty w urzędzie lub listownie.

Reklama na budynku i w oknie

Nie każdy chce stawiać duży baner reklamowy na swojej posesji. Niektórzy mają zamiar wykorzystać nieruchomość do promocji usług lub produktów. W przypadku instalacji obiektu na budynku nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę. Należy jednak to zgłosić organowi właściwemu terytorialnie – zazwyczaj architektoniczno-budowlanemu, staroście, wojewodzie lub Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

W przypadku reklam umieszczanych na oknie podmiot, który chce to zrobić, musi upewnić się, że szyld czy inny obiekt nie ograniczy dostępu do dziennego oświetlenia mieszkań. Tym samym banery mogą być umieszczone na tzw. gołych ścianach, oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych. Warto nadmienić, że wspomniane zasady nie obowiązują podczas remontów elewacji budynków.

Zdj. główne: Erik Mclean/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*