Program „Czyste powietrze”. Kto może na tym skorzystać?

Program „Czyste powietrze”. Kto może na tym skorzystać?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis

Program „Czyste powietrze” jest jednym ze sposobów walki ze smogiem. Kto może skorzystać z programu? Jaką dotację można otrzymać?

Czym jest program „Czyste powietrze”?

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa bardzo złej jakości powietrza, która odczuwalna jest zwłaszcza w sezonie grzewczym. Z powodu smogu umiera w Polsce około 45 tys. osób (dane podane przez m.in. Europejską Agencję Środowiska i Światową Organizację Zdrowia). Program „Czyste Powietrze” ma zminimalizować ilość szkodliwych zanieczyszczeń.

Według Forum Rozwoju Efektywnej Energii w polskich gospodarstwach domowych znajdują się stare i wyeksploatowane piece na paliwa stałe – średnio piec kaflowy ma 40 lat, a piec do CO ma ok. 15 lat. Sporym problemem jest ubóstwo energetyczne, które dotyka aż 12% Polaków, czyli u tych osób występuje problem z dostępem do ciepłej wody, energii elektrycznej oraz ogrzewania.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Od 15 maja 2020 roku zostały wprowadzone zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dzięki temu ubieganie się o dotacje jest szybsze i prostsze. Najważniejszymi zmianami są:

 • czas rozpatrzenia wniosku o dotację – wynosi obecnie 30 dni;
 • uproszczenie wniosku, aby każdy mógł go wypełnić bez pomocy urzędników;
 • możliwość składania wniosku online przez stronę gov.pl lub bankowości elektronicznej;
 • zastąpienie większości dokumentów oświadczeniami (dotyczy to tylko wariantu podstawowego dofinansowania);
 • wyłączenia z dofinansowania nowo wybudowanych budynków;
 • brak podawania we wniosku informacji technicznych o istniejącej instalacji;
 • możliwość rozpoczęcia przedsięwzięcia 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • czas realizacji do 30 miesięcy;
 • można otrzymać dotację nie tylko na wymianę kotła, lecz również na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz bramy garażowej;
 • możliwość połączenia programu z ulgą termoizolacyjną.

Łączenie programu „Czyste powietrze” z innym rodzajem dofinansowania

Korzystanie z program „Czyste Powietrze” nie wyklucza korzystania z ulgi termoizolacyjnej oraz gminnych programów „Stop smog”. Obecnie można uzyskać również kredyt na sfinansowanie inwestycji – umożliwia to podpisana umowa przez NFOŚiGW i WFOŚiGW z bankami komercyjnymi. Na mocy tej umowy banki będą oferowały większą dostępność kredytów, które będą uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”. Taką umowę podpisały:

 • Alior Bank;
 • Santander Consumer Bank;
 • Credit Agricole Bank Polska;
 • Banki Spółdzielcze SGB;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze;
 • Bank Ochrony Środowiska;
 • BNP Paribas Bank Polska.

>> Zobacz też: Ruszył spis źródeł ciepła. Zgłoś jak ogrzewasz swój dom!

Program „Czyste powietrze” może być połączony z ulgą termoizolacyjną – wydatki, które zostały dofinansowane przez program, nie podlegają odliczeniu od podatku. Z ulgi termoizolacyjnej można odliczyć do 53 tys. zł, jeśli na poniesione wydatki zostały wystawione imienne faktury VAT, przez płatników VAT.

pieniądze na trawie
Photo from Freepik.com

Jak skorzystać z programu? – warunki

Podstawowy poziom dofinansowania 

Z podstawowego poziomu dofinansowania można skorzystać w dwojaki sposób: dotacja lub dofinansowanie na częściową spłatę kredytu. Mogą się o niego ubiegać: właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od wybranej opcji przedsięwzięcia.

Pierwsza opcja

Maksymalna kwota dotacji wynosi 25 tys. zł, jeśli jest montowana instalacja fotowoltaiczna, to kwota dotacji wynosi 30 tys. zł. W ramach pierwszej opcji można wykonać demontaż kopciucha oraz zakup i montaż efektywnej pompy ciepła do ogrzewania, oraz wody. W ramach tej opcji można: zakupić i zamontować instalację fotowoltaiczną, zamontować nową instancję do ogrzewania oraz wody, zamontować wentylację z rekuperacją, zakupić i zamontować nową stolarkę okienną, drzwiową i garażową (jeśli garaż znajduje się w bryle budynku) oraz wykonać dokumentację niezbędną dla przeprowadzania wszystkich wcześniej wymienionych działań.

Druga opcja

Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 tys. zł, jeśli jest montowana instalacja fotowoltaiczna, to kwota dotacji wynosi 25 tys. zł. W ramach drugiej opcji można wykonać prace związane z demontażem starego źródła ciepła, zakupem i montażem nowego pieca do ogrzewania i ciepłej wody lub zakup. W ramach drugiej opcji można dodatkowo wykonać prace z opcji pierwszej, lecz potrzeba ich wykonania musi zostać udokumentowana (audyt energetyczny).

Trzecia opcja

Maksymalna kwota dotacji wynosi 10 tys. zł. W ramach tej opcji nie jest wymieniany piec, lecz są przeprowadzane inne prace takie jak: zakup i montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, zakup i montaż nowej stolarki, okiennej, drzwiowej i garażowej (jeśli garaż znajduje się w bryle budynku) oraz wykonanie dokumentacji dla wszystkich wcześniej wymienionych działań.

Podwyższony poziom dofinansowania 

Podwyższony poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób o niskim dochodzie. O podwyższony poziom dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz prowadzące działalność gospodarczą. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą dochód nie może przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dochód netto osób fizycznych nie może przekroczyć 1 400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

komin
Photo from Freepik.com

Pierwsza opcja

Maksymalna kwota dotacji wynosi 32 tys. zł, jeśli jest montowana instalacja fotowoltaiczna, to kwota dotacji wynosi 37 tys. zł. W ramach pierwszej opcji można wykonać demontaż kopciucha oraz zakup i montaż efektywnej pompy ciepła do ogrzewania, oraz wody. W ramach tej opcji można dodatkowo: zakupić i zamontować instalację fotowoltaiczną, zamontować nową instancję do ogrzewania oraz wody, zamontować wentylację z rekuperacją, zakupić i zamontować nową stolarkę okienną, drzwiową i garażową (jeśli garaż znajduje się w bryle budynku) oraz wykonać dokumentację niezbędną do przeprowadzenia wszystkich działań.

Druga opcja

Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 tys. zł. W ramach tej opcji nie jest wymieniany piec, lecz są przeprowadzane inne prace takie jak: zakup i montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, zakup i montaż nowej stolarki, okiennej, drzwiowej i garażowej (jeśli garaż znajduje się w bryle budynku) oraz wykonanie dokumentacji dla wszystkich wcześniej wymienionych działań.

Ważne terminy w programie „Czyste powietrze”

Wnioski o dotacje przyjmowane są cały czas do dnia 31.12. 2027 roku, wszystkie prace objęte do 30.06.2029 roku. Można je złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej (pocztą). Złożenie wniosku o dofinansowanie jest darmowe.

Do wniosku należy również dołączyć niezbędne dokumenty:

 • skan dokumentu potwierdzającego prawo własności domu,
 • skan oświadczenia współwłaścicieli domu (jeśli są);
 • skan oświadczenia i dane współmałżonka. 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*