Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Od 1 lipca 2021 roku weszły w życie zmiany prawne odnośnie dodatku mieszkaniowego. Kto otrzyma dodatek? Komu przysługuje dopłata do czynszu? – Dowiesz się w tym artykule.

Kto otrzyma dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy od 2021 r. przysługuje osobom takim jak:

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych (od 1 lipca jedynie ci zamieszkujący w tych lokalach),
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność tych osób,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, które oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu,
 • inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem.

Dodatek mieszkaniowy 

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy przysługiwać może na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród wyżej wymienionych. Dodatek przysługuje również osobom zamieszkującym jeden lokal mieszkalny lub zajmującym jeden lokal mieszkalny.

Co więcej, zgodnie ze zmianami z dnia 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy otrzymają wyżej wymienione osoby, pod warunkiem, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego należącego do osoby ubiegającej się o dodatek nie przekroczył:

 • w gospodarstwie wieloosobowym – 30%,
 • w gospodarstwie jednoosobowym – 40%.

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jakie obowiązywało w dniu złożenia wniosku.

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi więcej niż określony powyżej, ale nadwyżka ta nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego, należny dodatek zostanie obniżony o kwotę nadwyżki.

Jeżeli kwota dodatku mieszkaniowego będzie niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jakie obowiązuje w dniu wydania decyzji odnośnie złożonego wniosku, dodatek mieszkaniowy nie zostanie przyznany.

Dopłata do dodatku mieszkaniowego 

Dnia 5 stycznia 2021 roku, w związku z pandemią koronawirusa, weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi oprócz dodatku mieszkaniowego w 2021 r. możesz otrzymać również dopłatę do czynszu.

Osoby, które poza dodatkiem mieszkaniowym mogą otrzymać dopłatę do czynszu, to najemcy lub podnajemcy, którzy spełniają warunki przyznania dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy:

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego należącego do osoby ubiegającej się o dodatek w okresie 3 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku jest minimum 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy, jaki został osiągnięty w 2019 r. Oraz,
 • osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy najmowała lub podnajmowała lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. Oraz,
 • osobie ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dodatki-mieszkaniowe—nowe-przepisy-od-1-lipca-2021-r
Zdj. główne: pexels.com/Expect Best

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*