Dotacje na wymianę kotła. Co warto wiedzieć?

Dotacje na wymianę kotła. Co warto wiedzieć?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Do końca 2028 roku w Polsce mają być tylko ekologiczne piece. Gdzie i w jakiej kwocie można otrzymać dotację na wymianę kopciucha?

Okres grzewczy to duża ilość smogu

W sezonie grzewczym nie można powiedzieć, że oddycha się pełną piersią. W wielu regionach Polski jest fatalna jakość powietrza, która spowodowana jest niską emisją CO2, czyli toksycznego dymu z małych domowych pieców. Zawarte w dymie szkodliwe substancje mogą wywoływać choroby np.: astmę lub alergię. Lekarze alarmują, że substancje te mogą być również przyczyną nowotworów, zawałów serca i udarów mózgu. W okresie sezonu grzewczego wzrasta zachorowalność na choroby związane z układem  sercowo-naczyniowym.

Wielu Polaków z powodów finansowych nadal używa kotłów kopciuchów, w których spala niskiej jakości opał lub nawet odpady. Ogrzewanie często bywa nieefektywne, ponieważ wiele budynków jest nieocieplonych, co powoduje znaczne straty energii. Skąd można otrzymać dotację na wymianę pieca?

Program „Czyste Powietrze”

Jedną z form dotacji jest skorzystanie z rządowego programu „Czyste Powietrze”, który realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 z domów jednorodzinnych. Według założeń, z tego programu ma skorzystać około 3 mln gospodarstw domowych. Na 10 lat trwania programu jest przeznaczone około 100 mld zł.

Z programu „Czyste powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz lokali własnościowych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starego pieca na nowy oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac termoizolacyjnych w budynku. Dotacja może wynieść nawet 30 tys. zł w podstawowym dofinansowaniu oraz do 37 tys. zł w rozszerzonym dofinansowaniu.

Osoba, która chce otrzymać dotację, musi złożyć wniosek w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska, na którego terenie znajduje się nieruchomość. Można to zrobić drogą elektroniczną, ale oryginały należy wysłać pocztą. Aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, to inwestycja musi zostać zakończona w ciągu 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

mężczyzna montuje piec
Photo by user16180811 from Freepik.com

Podstawowy poziom dofinansowania w programie 

Podstawowy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Dotacja może być przeznaczona na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na potrzeby inwestycji. Podstawowy poziom dofinansowania ma 3 warianty.

Pierwszy wariant

Inwestycja obejmuje demontaż kopciucha oraz zakup i montaż nowego pieca do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody. W ramach tego wariantu mogą zostać wykonane prace związane z:

 •  demontażem i montażem nowej instalacji centralnego ogrzewania,
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ociepleniem przegród budowlanych,
 • wymianą okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymianą bramy garażowej (jeśli garaż znajduje się w bryle budynku).

Maksymalna kwota dotacji to 25 tys. zł. Gdy montowana jest instalacja fotowoltaiczna, to wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 30 tys. zł.

Drugi wariant

Demontaż starego pieca oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pierwszym wariancie. Źródło ciepła może być przeznaczone tylko do ogrzewania lub do ogrzewania i ciepłej wody. Można wykonać również prace z pierwszego wariantu, lecz muszą być udokumentowane odpowiednimi ekspertyzami.

Maksymalna kwota dotacji to 20 tys. zł. Gdy montowana jest instalacja fotowoltaiczna, to wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 25 tys. zł.

Trzeci wariant

Inwestycja nie obejmuje wymiany pieca, lecz w ramach tego wariantu mogą zostać wykonane prace związane z: wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, ociepleniem przegród budowlanych, wymianą okien i drzwi zewnętrznych, wymianą bramy garażowej (jeśli garaż znajduje się w bryle budynku). Maksymalna wysokość dotacji to 10 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania w programie 

Podwyższony poziom dofinansowania w programie oznacza, że dochód na jednego członka w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 1,4 tys. zł netto, a w przypadku osób samotnych 1960 zł netto. Dochód osób, które prowadzą działalność gospodarczą, nie może przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyższony poziom dofinansowania ma 2 warianty.

Pierwszy wariant

Inwestycja obejmuje demontaż kopciucha oraz zakup i montaż nowego pieca do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody. W ramach tego wariantu mogą zostać wykonane prace związane z:

 • demontażem i montażem nowej instalacji centralnego ogrzewania,
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ociepleniem przegród budowlanych,
 • wymianą okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymianą bramy garażowej (jeśli garaż znajduje się w bryle budynku).

Maksymalna kwota dotacji to 30 tys. zł. Gdy montowana jest instalacja fotowoltaiczna, to wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 37 tys. zł.

Drugi wariant

Inwestycja nie obejmuje wymiany pieca, lecz w ramach tego wariantu mogą zostać wykonane prace związane z: wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, ociepleniem przegród budowlanych, wymianą okien i drzwi zewnętrznych, wymianą bramy garażowej (jeśli garaż znajduje się w bryle budynku). Maksymalna wysokość dotacji to 15 tys. zł.

Ulga termoizolacyjna

Program „Czyste Powietrze” można połączyć z ulgą termoizolacyjną. W ramach ulgi można odliczyć wydatki do wysokości 53 tys. zł. Podatnikowi przysługuje tylko jedno odliczenie niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Aby odliczyć ulgę, to inwestycja musi zostać zakończona w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty związane z inwestycją.

>> Zobacz też: 5 pytań o pompę ciepła. Co warto wiedzieć?

Dotacje od samorządów

Dotacje na wymianę pieca przyznawane są również przez samorządy. Wysokość dotacji samorządowej wynosi do 90% kosztów inwestycji, w 2020 roku do 70% kosztów. Warunki przyznania dotacji na wymianę pieca mogą się różnić w zależności od miejscowości.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*